2017.06
OF PLANTS × enamel.
at Kyoto(machiya)

IMG_1405
IMG_6345